Mơ thấy quả dừa là điềm lành hay dữ? Đánh con số nào dễ trúng?

Mơ thấy quả dừa là điềm báo gì?