Kết quả quay thử miền Bắc thứ 3 ngày 17/3/2024

Kết quả quay thử miền Bắc thứ 3 ngày 17/3/2024